Thursday, May 31, 2012

How to add a unique constraint on multiple columns with FluentNHibernate

For example, we have table ‘WebsiteLinks’ and two columns ‘WebsiteId’ and ‘Url’ and we would like to make unique constraint which includes those two columns. In FluentNHibernate this is archived by using ‘UniqueKey’ construct. Here follows example:
public class WebsiteLinkMap : ClassMap<WebsiteLink>
{
  public WebsiteLinkMap()
  {
    Table("WebsiteLinks");

    Id(x => x.Id).GeneratedBy.Identity();

    Map(x => x.Url).Not.Nullable().Length(256).UniqueKey("UQ_WebsiteLinks_URL_ WebsiteId");
    References(x => x. Website).UniqueKey("UQ_WebsiteLinks_URL_WebsiteId ");
  }
}

Saturday, May 19, 2012

Domantas Razauskas "Lietaus kambarys"

Domantas Razauskas "Lietaus kambarys"
Man pasirodė, kad tu nubudai.
Arba čia tiesiog pasidarė šilčiau.
Paklausei „Ar girdi,
kaip dega laidai mano viduje“ ?
Aš prisėdau arčiau,
Aš nežinau, kaip kvėpuoti.
Dangus man rodo ženklus,
Kurių nematau.
O tu sakai „Bandyk išgirsti, brangus.
Šita širdis liepsnoja tik tau.“

Atsitiko kad mūsų buvo tik trys.
Tu, aš ir lietaus kambarys.
Aš negalėjau įžiūrėti raidžių.
Aš užsimerkiu ir atrodo girdžiu,
Kaip tyliai smilksta, kaip dega giliai,
Į viršų kyla šviesos spinduliai.
Ir nebelieka nei vakar, nei ryt.
Tu pakeli ranką – ir pradeda lyt.

Galėjo būti, kad išaušo diena
Laikrodis mušė trečia nakties
Mušė taip, kad ši išėjo viena 
ir aš atsimerkiau vien nuo šios minties
taip ir sėdejau metus, o gal tris
tu aš ir lietaus kambarys

kaip garsai kurių nieks negirdės
degančiais laidais prie širdies
Skamba juokas giliai šuliny
Aš esu, o tu gyveni
Mane nupūs vėjas rytų
Jei sudegsiu anksčiau negu tu
Sakai nera pabaigų ir pradžių, ir aš
Tikiu tavim nors beveik negirdžiu
Žiurėk į šviesą į mane nežiūrėk
Sako jis išėjo ir tiek.

Friday, May 18, 2012

Free .NET Decompiler from JetBrains Goes Live

list of features:
 • Decompiling .NET Framework 1.0-4.5 assemblies to C#.
 • The look and feel of a code editor, ensuring a familiar environment for developers.
 • Quick overview of code structure and hierarchy.
 • Powerful ReSharper-inspired navigation and search, including instant jump to a specific type, assembly, symbol, or type member, as well as navigation to symbol declarations, implementations, derived and base symbols.
 • Accurate search for symbol usages with advanced presentation of search results.
 • Connecting to symbol and source servers to fetch original source code, if available.
 • Keyboard shortcuts for most actions that would be familiar to ReSharper users.
Learn more about the decompiler and download dotPeek 1.0!

Wednesday, May 9, 2012

PostgreSQL Magazine #01 is out!

In this first issue, we will talk of the wonders of PostgreSQL 9.1 and we'll get a sneak peek at the upcoming 9.2 version. We'll take a look at Mac OSX Lion and we'll ask a bunch of questions of Stephan Kaltenbrunner, one of the sysadmins behind the postgresql.org infrastructure… Read here...

Monday, May 7, 2012

New NHibernate version 3.3.0.GA is now available

Summary of changes:
 • Many improvements to the LINQ provider to extend the set of queries which it can handle.
 • Introduction of the "enhanced" family of id generators. These can be backed by either a sequence or a table, have built in support for tracking several id series in the same table, and share a common set of optimizers, which implement e.g. HiLo or Pooled algorithms.
 • Some new abilities in Mapping-By-Code
 • And a nice batch of bug fixes in other areas.
Read more here...