Wednesday, March 31, 2010

Game of life (link)

http://www.youtube.com/watch?v=8FSsztwbRW0

Much ado about NULL: An introduction to virtual memory (link)

Good short article: http://blog.ksplice.com/2010/03/null-pointers-part-i/

Thursday, March 11, 2010

20 years of freedom...

Fifty years of communist rule ended with Lithuania, led by Sąjūdis, an anti-communist and anti-Soviet independence movement, reestablished its independence on March 11, 1990.

Dar vis nueina šiurpuliukai nugara kai prisimenu tuos laikus, man velniškai pasisekė, kad viską galėjau matyti savomis akimis. Gal tuo metu nevisai suvokiau ką tai reiškia, niek tokio, dabar praėjus 20 metų, daug geriau tai suvokiu. Kai eilinį kartą bambėsiu kaip sunku gyventi Lietuvoj priminkit man apie tai kas įvyko prieš 20metų. :) Su švente visus!

Mano Matrica Tu...

ANT SLENKSČIO

Atsisėdam ant slenksčio ąžuolinio.
Tu – kojomis į lauką, aš – į vidų.
Pusiau pasauli pasidalinam,
Tu paimi meilę, aš – pavydą.

Tavo akys gėrisi vasara,
Geria šviesą, skraido po dangų.
Mano akys vaikšto po aslą.
Jos tamsiausias kertes aplanko.

Tavo žvilgsnis nubėga į tolį,
Mano žvilgsnis nepramuša sienos.
Tu iš mano kančių kvatoji,
Aš paliest nedrįstu tavo sielos.

Mes ant slenksčio – tarytum ant tilto.
Jis ir jungia krantus, ir skiria.
Tavo nugara manąją šildo,
Mano nugara tavąją tiria.

Tu juokies: „Pasikeiskime vietom,
Padalinkim iš naujo pasauli...“
Ir tada mes kitaip atsisėdam.
Tu – į tamsą, o aš – į saulę.

1969 m. sausis

Baltakis, Algimantas. Dedikacijos: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1975.